TAHNIAH IED


Pengertian Tahniah

Secara bahasa tahniah (التَّهْنِئَةُ) sebalik dari ta’ziyah (التَّعْزِيَةُ). Maksudnya tahniah artinya ucapan selamat, sedangkan ta’ziyah artinya ucapan bela sungkawa (berduka cita). (Lihat, Mu’jam Maqayis al-Lughah, VI:68)

Adapun secara istilah, makna tahniah secara umum tidak berbeda dengan makna bahasa, namun dilihat dari konteks peristiwa istilah tahniah memiliki beberapa makna spesifik (khusus). Seperti tabriik (mendoakan berkah), tabsyiir (memberi kabar baik), tarfi’ah (ucapan selamat nikah), dan lain-lain. Continue reading →