SUJUD SYUKUR


indexOleh : Dian Hardiana

(Bidang Jam’iyyah PW. Pemuda Persis Jabar)

عن أبي بكرة : ( أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا أتاه أمر يسره أو بشر به خر ساجدا شكرا لله تعالى ) – رواه الخمسة إلا النسائي . ولفظ أحمد : ( أنه شهد النبي صلى الله عليه و سلم أتاه بشير يبشره بظفر جند له على عدوهم ورأسه في حجر عائشة فقام فخر ساجدا فأطال السجود ثم رفع رأسه فتوجه نحو صدفته فدخل فاستقبل القبلة )

Dari Abu Bakrah: Bahwa Nabi SAW itu jika datang kepadanya perkara yang membuatnya senang atau diberitahu tentangnya, beliau tersungkur sujud sebagai bentuk syukur kepada Allah SWT.-HR.Lima kecuali Nasai-, dan pada satu lafadz riwayat Imam Ahmad: Bahwsanya dia (Abu Bakrah) melihat Nabi SAW disampaikan kepadanya kabar gembira yang membuatnya senang dengan kemenangan tentaranya atas musuhnya sedangkan kepalanya dalam pangkuan ‘Aisyah. Kemudian beliau berdiri lalu tersungkur sujud kemudian memperlama sujud kemudian mengangkat kepalanya lalu mengarah menuju sudfahnya (tempat tertentu yang tinggi menyerupai gunung) kemudian menghadap qiblat.

وعن عبد الرحمن بن عوف قال : ( خرج النبي صلى الله عليه و سلم فتوجه نحو صدفته فدخل فاستقبل القبلة فخر ساجدا فأطال السجود ثم رفع رأسه وقال : إن جبريل أتاني فبشرني فقال : إن الله عز و جل يقول لك من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه فسجدت لله شكرا )- رواه أحمد-

Dan dari ‘Abdurrahman bin ‘Auf dia berkata: Nabi SAW keluar lalu mengarah menuju sudfahnya (tempat tertentu yang tinggi menyerupai gunung) kemudian beliau masuk dan menghadap qiblat lalu tersungkur sujud, kemudian memperlama sujudnya kemudian mengangkat kepalanya dan bersabda: “Sesungguhnya Jibril telah datang kepadaku kemudian memberitahuku dan berkata: Sesungguhnya Allah ‘Azza wa Jalla berfirman kepadamu: “Barang siapa yang bershalawat kepadamu maka aku akan bershalawat untuknya, dan barangsiapa yang mengucapkan salam kepadamu, maka aku akan mengucapkan salam untuknya. Kemudian aku sujud kepada Allah sebagai bentuk syukur.-HR.Ahmad-

وعن سعد بن أبي وقاص قال : ( خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة نريد المدينة فلما كنا قريبا من عزوراء نزل ثم رفع يديه فدعا الله ساعة ثم خر ساجدا فمكث طويلا ثم قام فرفع يديه ساعة ثم خر ساجدا فعله ثلاثا وقال : إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا شكرا لربي ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا شكرا لربي ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الآخر فخررت ساجدا لربي ) – رواه أبو داود.

Dan dari Sa’ad bin Abu Waqash dia berkata: Kami keluar bersama Nabi SAW dari Mekkah hendak ke Madinah, maka ketika kami dekat ‘azwara (sisa air dalam kolam yg kedua yang diatasnya ada jalan -jembatan-) bilau turun kemudian mengangkat kedua tangannya lalu berdo’a kepada Allah sebentar kemudian tersungkur sujud agak lama. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya sesaat kemudian tesungkur sujud, beliau lakukan itu tiga kali dan bersabda: “Sesungguhnya aku meminta kepada tuhanku dan memohon syafa’at untuk ummatku, kemudian Dia memberiku sepertiga ummatku, maka akupun tesungkur sujud sebagai bentuk syukur kepada tuhanku. Kemudian aku mengangkat kepalaku lalu meminta kepada tuhanku untuk ummatku, lalu Dia memberiku sepertiga ummatku, maka akupun tersungkur sujud sebagai bentuk syukur kepada tuhanku. Kemudian aku mengangkat kepalaku lalu meminta kepada tuhanku untuk ummatku, maka Dia memberiku sepertiga yang terakhir, maka akupun tersungkur sujud kepada tuhanku.HR.Abu Daud.

وسجد أبو بكر حين جاء قتل مسيلمة رواه سعيد بن منصور . وسجد علي حين وجد ذا الثدية في الخوارج رواه أحمد في مسنده . وسجد كعب بن مالك في عهد النبي صلى الله عليه و سلم لما بشر بتوبة الله عليه . وقصته متفق عليها )-نيل الأوطار:3/128-

Dan Abu Bakar sujud ketika datang kepadanya (berita) terbunuhnya Musailamah, HR.Sa’id bin Manshur. Dan Ali pernah bersujud ketika mendapati Dzu Sadiyyah pada (perang melawan) Khawarij, HR.Ahmad dalam musnadnya. Dan pernah bersujud Ka’ab bin Malik pada masa nabi SAW ketika diberitahu tentang penerimaan Allah atas taubatnya. Dan kisahnya disepakati atasnya.-Nailul Authar:3/128-

وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال “سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطال السجود ثم رفع رأسه فقال إن جبريل أتاني فبشرني” وجاء تفسير البشرى بأنه تعالى قال “من صلى عليه صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله عليه بها عشرا” رواه أحمد في المسند من طرق “فسجدت لله شكرا” رواه أحمد وصححه الحاكم أخرجه البزار وابن أبي عاصم في فضل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم قال البيهقي وفي الباب عن جابر وابن عمر وأنس وجرير وأبي جحيفة

Dan dari ‘Abdurrahman bin ‘Auf r.a. dia berkata: “Rasulullah SAW sujud, kemudian memperlama sujudnya, kemudian mengangkat kepalanya dan bersabda: “Sesungguhnya Jibril datang kepadaku, lalu memberi kabar gembira kepadaku: “dan telah ada tafsir “Al-Busyra –kabar gembira-“ bahwasanya Allah Ta’ala berfirman: “Barangsiapa yang bershalawat satu kali kepadanya (kepada nabi) SAW, maka Allah akan bersahalawat kepadanya (kepada orang yg bershalawat) sepuluh kali”.HR.Ahmad dalam Musnadnya dari berbagai jalur “maka akupun sujud kepada Allah sebagai bentuk syukur”.HR.Ahmad dan dishahihkan oleh Hakim. Hadits itu (juga) dikeluarkan oleh Al-Bazzar dan Ibnu Abu ‘Ashim dalam keutamaan bershalawat kepada nabi SAW. Berkata Baihaqi: dan pada bab ini dari (jalur) Jabir, Ibnu ‘umar, Anas, Jarir, dan Abu Juhaifah.

(وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا إلى اليمن فذكر الحديث قال فكتب علي بإسلامهم “فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا شكرا لله تعالى على ذلك ” رواه البيهقي وأصله في البخاري وفي معناه سجد كعب بن مالك لما أنزل الله توبته فإنه يدل على أن شرعية ذلك كانت متقررة عندهم
-سبل السلام شرح بلوغ المرام:1/211-

Dan dari Al-Barra bin ‘Azib r.a. bahwa nabi SAW mengutus ‘Ali ke Yaman, kemudian dia (perawi) menyebutkan hadits, berkata: Kemudian Ali menulis surat tentang keislaman mereka, maka ktika Rasulullah SAW membaca surat itu, beliau tesungkur sujud sebagai bentuk syukur kepada Allah Ta’ala atas hal tsb”. HR.Baihaqi dan asalnya adalah dalam Bukhari dan yang semakna dengan itu (dalam Shahih Bukhari): Ka’ab bin Malik pernah sujud ketika Allah menurunkan (ayat penerimaan) taubatnya,. Maka sesungguhnya itu menunjukan bahwa pensyari’atan sujud syukur itu sudah tetap ditengah mereka.-Subulussalam Syarah Bulughul Maram:1/211-

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s